Τρίτη, 11 Ιανουαρίου 2011

Στο μέλλον συνεχίζει να επενδύει η αριστοεταιρεία Γαζαρέν, αναλαμβάνοντας εξ ολοκλήρου το κόστος της οργάνωσης και εκτέλεσης του σχεδίου εποικισμού του νέου γεωποιήσιμου πλανήτη. Τα πρώτα κύματα εποίκων θα συσταθούν κυρίως από φορείς των νεοασθενειών, αρνητές των μετασυμβάσεων, και λοιπούς παρίες του παντοκράτορος συστήματος. Στο μεταξύ ερευνάται το κατά πόσο μπορούν να θεωρηθούν συμβατοί με την προοπτική της Νέας Νέας Γης τα στελέχη του μυστηριώδους συνδέσμου των Ενόχων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου